קורס מוהלים

בס"ד
קורס מוהלים
"המכון העולמי להכשרת מוהלים" בארץ ובתפוצות
קורס מילה ייחודי ובלעדי, המעניק הכשרה הלכתית, מקצועית, רפואית ומעשית, בצורה יסודית ומעמיקה, למעוניינים ללמוד את מלאכת הקודש – אומנות המילה ולשמש כמוהלים מקצועיים.
הכשרה וליווי, עד למילה מעשית בפועל וקבלת תעודת הסמכה רשמית.
אנו מתחייבים, כי בוגרי הקורס יקבלו את כל הכלים הידע והיכולת לביצוע ברית מילה בצורה מושלמת ללא עזרתו של הרב, על כך יעידו בוגרינו המשמשים כמוהלים בכל קצוות תבל.
כאמור, בוגרי הקורס המשמשים כמוהלים מקצועיים ומומחים, מוכרים ע"י רבני הקהילות בארץ ובתפוצות כמו ע"י המוהלים הוותיקים, ולא בכדי שולחים הם את נציגיהם ללמוד את מקצוע המילה אצלנו בהמלצת רבנים מפורסמים ומוהלים מומחים יידועי שם, השולחים אף הם את בניהם ונכדיהם ללמוד מלאכת קודש זו הקרובה לליבם – דווקא אצלנו, עקב היכרותם האישית עם הרב, שיטת לימודו הייחודית והבלעדית והתוצאות המדברות בעד עצמם. (השמות שמורים אצלנו)
"המכון העולמי להכשרת מוהלים" הינו המכון היחיד בארץ ובתפוצות המאפשר הכשרה הלכתית מקצועית מקיפה ויסודית, הכוללת לימוד הנושא ההלכתי בהיבטו המעשי של כל פעולות המילה, ע"י מודלים ייחודיים שפותחו לצורך העניין באופן בלעדי ע"י המכון, המשווים מראה והרגשה ממשית של ביצוע ברית המילה.

איך רוכשים בקורס את מקצוע המילה?

שלב א'
הקורס מועבר במפגשים שבועיים, בהם התלמידים מקבלים הסבר מוחשי מקיף, על מהות וחשיבות מעלת מצוות "ברית קודש" פרטיה ודקדוקיה במקורותינו, ודרך ביצועה על פי המסורת המקובלת מדורי דורות, תוכן מעשה מילה פריעה ומציצה, השיטות בהלכה, בפוסקים ראשונים ואחרונים לכתחילה ובדיעבד בדיני ציצין, שימוש במכשירי מילה הכשרים בצורה נאותה וראויה למהדרין, החומר מוגש בליווי עשרות רבות של מצגות וסרטונים בלעדיים, שנבנו במיוחד למטרה זו במשך שנים, תוך ניסיון רב שנים בהעברת החומר לתלמידים מתחילים ומתקדמים בצורה בהירה קליטה ופשוטה,
התלמידים יקבלו סקירה מקיפה חזותית ומוחשית ממש, בהבנת מבנהו האנטומי של עורות הערלה והפריעה ואזור המילה בכלל, המקנה ידע וביטחון רב ואפשרות להתמודד גם במצבים מיוחדים ובריתות מסובכות,
הקניית ידע רפואי רב היקף בתקינות בריאות התינוק על כל מערכות הגוף השונות ואיך להתמודד עם בעיות בריאות שונות ודחיית הברית לעיתים לזמן מה בהיבט ההלכתי והרפואי.

שלב ב'
תרגול מעשי של כל שלבי המילה על מודלים, תוך שימוש בכלי מילה סטנדרטיים ותחבושות ברית, בהקפדה על פעולות: תפיסה, חיתוך, פריעה ומציצה בצורה תקנית נכונה וזהירה, שתכליתה להכשיר את התלמיד לשלב בו יבצע ברית אמתית באחריות וזהירות מרבית, בצורה קלה מהירה וחלקה,
בסיום הקורס ולאחר שלבי התרגול החוזר פעמים רבות, וכשהרב המוהל משוכנע כי התלמיד מוכן כראוי ובטוח מספיק בכדי לבצע בריתות, יתאפשר לתלמיד לעבור לשלב ג' הסופי.

שלב ג'
לאחר סיום הקורס, אחרי שהתלמיד קיבל את כל הידע הנרחב וההבנה העמוקה בשלבי מעשה הברית בפועל, ולאחר ליווי המוהל וצפייה בבריתות רבות, תוך מעקב יסודי ומקיף על מעשי המוהל בברית, בהבנה וירידה לכל פרטי הפרטים, ולאחר שהתלמיד אף יישם זאת בפועל בידיים ממש בתרגולים פעם אחר פעם במעשה מילה פריעה מציצה וחבישה על המודלים, תוך שימוש בכלי מילה ותחבושות המקובלים והגיע לרמת ביצוע גבוהה, בביטחון בזריזות ומיומנות כראוי למוהל, וכשהרב המוהל משוכנע במוכנותו לבצע ברית מילה, יתאפשר לתלמיד לבצע בריתות באופן עצמאי בליווי הרב ובהכוונתו, בתיאום עמו אישית, עד הגיעו למצב שיהא ראוי ובטוח לבצע בריתות ללא ליווי.