לימוד אישי / פרטי

תלמידים המעוניינים ללמוד באופן אישי ופרטי, בצורה מרוכזת ומזורזת, יוכלו לעשת זאת בתיאום עם הרב ובתנאים שיסוכמו אתו מראש.
המתכונת תהיה, כפי שנוהג הרב עם תלמידים הבאים מחו"ל לתקופה של מס' שבועות, כשבסיומם חוזר התלמיד לחו"ל, כשהוא כבר אחרי מס' ניכר של מילות שביצע בפועל, וכשהוא כבר מוכן לשמש מוהל בקהילתו.
במקרה זה, יקבל התלמיד מס' שיעורים תמציתיים ומזורזים בפרטיות, לפי תיאום מראש, וכן יתרגל בהדרכתו האישית של הרב עד למוכנותו לבצע מילות בפועל, ואז יצטרף אל הרב, ובליוויו והשגחתו יוכל לבצע מילות בפועל.
כל התהליך יכול לקחת מ-מס' שבועות עד חודשיים, כפי שתואם מראש עם התלמיד.
אלו שכבר למדו למול, או אפי' כבר מלו בפועל מס' מילות, וזקוקים לריענון חוזר, או לשיפור יכולת הביצוע שלהם, כדי להתמקצע ולהגיע לברית חלקה וזריזה בביטחון מירבי, יכולים אף הם לעשות זאת אצל הרב במתכונת הנ"ל.
ניתן לקבל המלצות מתלמידים מחו"ל שלמדו אצל הרב במתכונת זו, וכן ממוהלים שנעזרו ברב להתקדם בפן המעשי.