Error: The video (https://youtu.be/HJX90Ky-H9M) couldn't be embedded.

אודות הרב

אודות הרב המוהל המעביר עבורנו את הקורס:
הרב יחזקאל קיין הינו מוהל מומחה ומלמד וותיק בתחום המילה, עם וותק של למעלה מ 20 שנה.

הרב הוסמך בתואר המיוחד של "מוהל מומחה" מטעם וועדת הפיקוח על המוהלים של הרבנות הראשית ומשרד הבריאות בארה"ק, תואר שניתן רק למס' מצומצם של מוהלים, מתוך מאות המוהלים שהוסמכו ע"י הרבנות ומשרד הבריאות באה"ק.

הרב יחזקאל קיין זכה להעמיד, להכשיר ולהוציא מתחת ידיו מאות רבות של תלמידים בארץ ובגולה.
שם התלמידים אשר יצאו מתחת ידי הרב יחזקאל קיין יצא לתהילה רבה – ממש בלי גוזמא – בקהילות רבות בכל רחבי תבל, כמוהלים מומחים וזריזים, תודות לשיטת ההכשרה הייחודית והתכליתית שפיתח הרב יחזקאל קיין במשך שנים רבות,
בין התלמידים ניתן למצוא, את בניהם ונכדיהם של מוהלים מפורסמים (השמות שמורים במערכת) כמו צאצאיהם של רבנים ואדמו"רים חשובים, שנשלחו ע"י הוריהם ללמוד מקצוע קודש זה הקרוב לליבם, דווקא אצל הרב, וכן מוהלים בפועל שבאים להתמקצע ולהשתדרג, באמצעות השיטה הייחודית הלימודית של הרב יחזקאל קיין,
אם אתה רוצה להיות מוהל מקצועי בעל שיעור קומה, מקומך הוא אצלנו.
רק ב"מכון העולמי להכשרת מוהלים" תקבל את כל הכלים באיזון הנכון, הן בהבנה הן בהשקפה והן בפרקטיקה, הנדרשים למטרה נעלה וקדושה זו,
בוגרי הקורס יוצאים עם ידע הלכתי, השקפתי, רפואי ומעשי, אשר ילווה אותם בביטחון לכל אורך הדרך במשך שנים רבות.
לפי עדות התלמידים הרבים, הרב יחזקאל קיין מלווה אותם בייעוץ בהכוונה בסבלנות אין קץ ובנועם, בעצות שוות זהב , במשך שנים רבות לאחר סיום הקורס, והם נעזרים בו גם אחרי שהם כבר משמשים מוהלים מוכרים.
תלמידים חדשים היוצאים מהקורס ונדרשים לליווי בבריתות הראשונות, להגברת תחושת הביטחון אצלם או אצל הורי הרך הנולד, יוכלו להזמין את הרב בתיאום אישי עמו וכפי האפשרות שלו, ללוותם בברית.
יש לציין, כי בסיום הקורס התלמיד יהא מוכן לבצע את הברית בעצמו לבד ללא עזרתו של הרב, אך בכל זאת מומלץ ליווי של מוהל בהתחלה.

אודות הקורס